طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه catabolic به فارسی catabolic یعنی چه

catabolic


وابسته به فروساخت ،وابسته به کاتابوليسم يادگرگونى بافتها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها