معنی و ترجمه کلمه caucus به فارسی caucus یعنی چه

caucus


انجمن حزبى ،کميته هاى پارلمانى ،نمايندگان حزب کارگر درپارلمان يا انجمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها