طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه cavalry به فارسی cavalry یعنی چه

cavalry


سوار زرهى ،سوار نظامى ،سواره نظام
علوم نظامى : سوار اسبى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها