معنی و ترجمه کلمه center of resistance به فارسی center of resistance یعنی چه

center of resistance


علوم نظامى : مرکز مقاومت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها