معنی و ترجمه کلمه center sleeve به فارسی center sleeve یعنی چه

center sleeve


مرکز مجوف
علوم مهندسى : مرغک ماشين تراش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها