معنی و ترجمه کلمه center to center method به فارسی center to center method یعنی چه

center to center method


علوم نظامى : روش اتصال مرکز به مرکز عکس هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها