معنی و ترجمه کلمه center-of-gravity axis به فارسی center-of-gravity axis یعنی چه

center-of-gravity axis


علوم مهندسى : محور ثقل مرکزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها