طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه centigrade به فارسی centigrade یعنی چه

centigrade


سانتيگراد،صدبخشى
الکترونيک : صد بخشى
معمارى : صدبخشى
نجوم : سانتى گراد
علوم هوايى : سانتيگراد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها