معنی و ترجمه کلمه central gyrus به فارسی central gyrus یعنی چه

central gyrus


روانشناسى : شکنج مرکزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها