طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه centralized control به فارسی centralized control یعنی چه

centralized control


انجام کنترل به طريقه تمرکزى
علوم نظامى : کنترل تمرکزى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها