طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه centralized oil shot system به فارسی centralized oil shot system یعنی چه

centralized oil shot system


علوم مهندسى : روغنکارى متمرکز فشارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها