معنی و ترجمه کلمه centralized به فارسی centralized یعنی چه

centralized


تمرکزى ،متمرکز شده ،متمرکز
علوم نظامى : به طور تمرکزى انجام شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها