معنی و ترجمه کلمه centrifugal casting process به فارسی centrifugal casting process یعنی چه

centrifugal casting process


فرايند ريخته گرى گريز از مرکز
علوم مهندسى : طريقه ريخته گرى گريز از مرکز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها