معنی و ترجمه کلمه cerebral vascular accident (cva) به فارسی cerebral vascular accident (cva) یعنی چه

cerebral vascular accident (cva)


روانشناسى : سانحه عروقى مغزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها