طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه cesser به فارسی cesser یعنی چه

cesser


انقضاء،سپرى شدن ،موقوف شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها