طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه chance level به فارسی chance level یعنی چه

chance level


روانشناسى : سطح تصادفى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها