معنی و ترجمه کلمه chance به فارسی chance یعنی چه

chance


احتمال ،تصادفى( درامار)،بخت ،تصادف ،شانس ،فرصت ،مجال ،اتفاقى ،اتفاق افتادن
روانشناسى : اتفاق
بازرگانى : تصادفى
ورزش : فرصت بل گرفتن ،فرصت سوزاندن حريف يا بل گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها