طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه channel selector به فارسی channel selector یعنی چه

channel selector


انتخاب کننده کانال تلويزيون کانالگير تلويزيون ،مجرا گزين
علوم مهندسى : سلکتور کانالهاى تلويزيون

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها