طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه characteristics of underdeveloping به فارسی characteristics of underdeveloping یعنی چه

characteristics of underdeveloping


قانون ـ فقه : مشخصات کشورهاى در حال توسعه ويژگيهاى توسعه نيافتگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها