طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه chare به فارسی chare یعنی چه

chare


برگشتن ،انجام دادن ،کردن ،بازگشت ،فرصت ،کار روز مزد و اتفاقى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها