طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه chimaera به فارسی chimaera یعنی چه

chimaera


()=chimera(افسانه )جانورى که سرشير وبدن ببر ودم مار داشته است ،(مج ).خيال واهى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها