طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه chime به فارسی chime یعنی چه

chime


(مو ).سنج ،ترتيب زنگهاى موسيقى ،سازياموسيقى زنگى ،صداى سنج ايجادکردن ،ناقوس رابصدا دراوردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها