طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه chimney-piece به فارسی chimney-piece یعنی چه

chimney-piece


نماى بخارى ،گچ برى بخارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها