طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه chitter به فارسی chitter یعنی چه

chitter


چهچه زدن ،اواز خواندن ،از سرما لرزيدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها