معنی و ترجمه کلمه chitterlings به فارسی chitterlings یعنی چه

chitterlings


)=chitlings & chitlins(روده کوچک خوک ،(کالباس سازى وغيره)،حاشيه چين دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها