طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه chlorinate به فارسی chlorinate یعنی چه

chlorinate


اغشته کردن باکلر،با کلر ترکيب شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها