معنی و ترجمه کلمه chopper به فارسی chopper یعنی چه

chopper


ساطور،تبر،هلى کوپتر
علوم مهندسى : تبر
شيمى : برشگر
ورزش : توپ ضربه خورده که پس از تماس با زمين خيلى بلند ميشود
علوم هوايى : هواپيمايى با بال گردنده بويژه هليکوپتر
علوم نظامى : هلى کوپتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها