معنی و ترجمه کلمه choral به فارسی choral یعنی چه

choral


وابسته بدسته سرودخوانان ،وابسته به اواز دسته جمعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها