طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه chosen fragments به فارسی chosen fragments یعنی چه

chosen fragments


قطعات گزيده ،قطعات منتخبه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها