طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه chrematistics به فارسی chrematistics یعنی چه

chrematistics


غلم مال اندوزى ،علم پس اندازى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها