معنی و ترجمه کلمه chromatography به فارسی chromatography یعنی چه

chromatography


رنگ نگارى ،جدا کردن عناصر رنگى از هم
شيمى : کروماتوگرافى
روانشناسى : رنگ نگارى
علوم هوايى : رنگ نگارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها