معنی و ترجمه کلمه chronaxie به فارسی chronaxie یعنی چه

chronaxie


روانشناسى : واحد تحريک پذيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها