معنی و ترجمه کلمه circuit voltage به فارسی circuit voltage یعنی چه

circuit voltage


الکترونيک : ولتاژ مدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها