معنی و ترجمه کلمه circuitry به فارسی circuitry یعنی چه

circuitry


مدار بندى ،مداربندى کردن ،مدارات ،شدت جريان برق ،اجزاء ترکيب کننده جريان برق
کامپيوتر : مدارات
علوم نظامى : ترتيب مدارها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها