معنی و ترجمه کلمه circular seam welding به فارسی circular seam welding یعنی چه

circular seam welding


علوم مهندسى : جوشکارى درزى کمانه اى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها