معنی و ترجمه کلمه circumscribe به فارسی circumscribe یعنی چه

circumscribe


نوشتن در دور،محدود ومشخص کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها