معنی و ترجمه کلمه circumscription به فارسی circumscription یعنی چه

circumscription


تعريف ،محدوديت ،انحصار،فضايامحيط محدود ومشخص شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها