معنی و ترجمه کلمه cite به فارسی cite یعنی چه

cite


ايراد کردن ،احضار کردن ،اخطار کردن ،ذکر کردن ،اتخاذ سند کردن ،گفتن
قانون ـ فقه : استشهاد کردن
علوم نظامى : به دادگاه خواندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها