معنی و ترجمه کلمه civil engineering contractor به فارسی civil engineering contractor یعنی چه

civil engineering contractor


مقاطعه کار ساختمان
علوم مهندسى : پيمانکار ساختمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها