طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه claim under a guarantee به فارسی claim under a guarantee یعنی چه

claim under a guarantee


بازرگانى : مطالبه تحت ضمانتنامه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها