طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه clammy به فارسی clammy یعنی چه

clammy


تروچسبناک ،سرد ومرطوب ،اهسته رو،بى حرارت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها