طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه clamour به فارسی clamour یعنی چه

clamour


)=clamor(بانگ ،غوغا،سروصدا،غريو کشيدن ،مصرانه تقاضا کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها