معنی و ترجمه کلمه clandestine assembly area به فارسی clandestine assembly area یعنی چه

clandestine assembly area


منطقه تجمع قواى زيرزمينى
علوم نظامى : منطقه تجمع نيروى پنهانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها