طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه clangour به فارسی clangour یعنی چه

clangour


)=clangor(جرنگ جرنگ ،طنين ناقوس ها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها