معنی و ترجمه کلمه clarity به فارسی clarity یعنی چه

clarity


وضوح ،روشنى ،نظم وترتيب ،تميزى
علوم مهندسى : وضوح
روانشناسى : وضوح
علوم نظامى : روشنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها