طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه clean weapon به فارسی clean weapon یعنی چه

clean weapon


جنگ افزار اتمى کم ريزش
علوم نظامى : جنگ اتمى که اثار باقيه کم داشته باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها