طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه clean-and-jerk به فارسی clean-and-jerk یعنی چه

clean-and-jerk


ورزش : حرکت دوضرب وزنه بردارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها