طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه cleavable به فارسی cleavable یعنی چه

cleavable


رخ پذير،قابل شکافته شدن ،قابل ورقه ورقه شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها