معنی و ترجمه کلمه clew به فارسی clew یعنی چه

clew


کنج چپ( بادبان)،گلوله کردن ،بشکل کلاف يا گلوله نخ درامدن ،گلوله نخ ،گره ،گوى
ورزش : گوشه پايين بادبان
علوم دريايى : کنج چپ

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها