طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه clinch به فارسی clinch یعنی چه

clinch


مسابقه ها] ،اويزان ،محکم کردن ،ثابت کردن ،پرچ کردن ،قاطع ساختن ،گروه ،پرچ بودن( مثل سرميخ)
ورزش : بغل کردن حريف

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها